Winkelknaller.nl

vele manieren om winkels te beoordelen

Welkom op winkelknaller.nl

Vele manieren om winkels te beoordelen

 

Het aantal awards en prijzen dat is bedacht is onbekend maar het kunnen we best meer dan 1000 zijn alleen al voor Nederland. 

Winkels hebben graag een prijs, daarmee profileren ze zich en dat geeft klanten vertrouwen. Als klanten zien dat een winkel een winnaar is van iets boezemt dat direct vertrouwen in. Dat is dan zonder zich af te vragen wat het precies inhoudt en hoe de jurering verliep.

Daar is niks mis mee, als consumenten zo zijn dan spelen winkels daar slim op in. Misschien is een award voor de awards nog wel een goed idee. Zoiets als een keurmerk voor keurmerken.

Precies hetzelfde geldt voor keurmerken. Het bezitten van een keurmerk levert de klant ook vertrouwen op, zonder precies te weten wat het inhoudt. Winkelknaller.nl is momenteel nog in aanbouw.

En als u contact wilt opnemen, klikt u gewoon op Contact.


Winkelknaller.nl - vele keurmerken

 

Ranking winkels

Er zijn verschillende lijsten met een ranking van winkels en andere bedrijven.

Voorbeelden zijn:

 • beste werkgever
 • beste bedrijf
 • beste winkelketen
 • beste zelfstandige winkelier
 • beste service
 • retailer of the year  
 • supermarkt van het jaar
 • beste webwinkel
Winkelknaller.nl - oorkonde


Awards per branche

Ook zijn er branche specifieke awards voor winkels.

 • Hiswa boot- en product van het jaar
 • meubel award
 • woninginrichter award
 • autobedrijf van het jaar
 • slagerij van het jaar
 • AD oliebollentest
Winkelknaller.nl - tevredenheid


Voor elk wat wils zo lijkt het. Hoe de awards worden bedacht en welke belangen daar spelen is slecht te achterhalen evenals de manier waarop de ranking tot stand komt.

Op het moment dat een winkel een grote achterban weet te mobiliseren als er verkiezingen zijn voor een award, bestaat de kans dat die winkel hoog eindigt.

Winkelknaller.nl - kritische beoordeling


Enkele tips: Hanglampen , Salarisadministratie uitbesteden 

Winkelknaller.nl - billboard

 

Keurmerken

Naast prijzen zijn keurmerken een vergelijkbaar fenomeen.

Ook een keurmerk boezemt vertrouwen in. Een interessante naam of term en mensen geloven wel dat het goed zit. Vergelijkbaar met awards.

Winkelknaller.nl - checklist


Een keurmerk geeft u een indruk over een dienst of over een product. De  informatie over het keurmerk is voor u als consument heel belangrijk om de waarde ervan in te kunnen schatten. Belangrijk is het om te achterhalen hoe betrouwbaar zo’n keurmerk is en wat het precies belooft. Er zijn websites waar u informatie Betaalbare domotica over keurmerken vindt en hoe u een keurmerk op waarde Dutch Credit Brokers kunt schatten.

Een voorbeeld:

U wilt uw huis laten en heeft drie offertes gekregen van schildersbedrijven. De ene schilder heeft het logo "erkend beter schilder" op zijn offerte staan, de andere “VGO-keur” en de derde niets. Een schilder met een keurmerk geeft mogelijk aanzienlijk meer vertrouwen. Echter wat het keurmerk betekent is u dan nog niet bekend. Hoe weet u wat het waard is, en of de schilder het niet zelf erop heeft gezet zonder aangesloten te zijn?

Een ander voorbeeld is de beoordeling van Massage aan huis, Port wijnen of van Airport Taxi.

Hoe weet je of een keurmerk betrouwbaar is?

Bedrijven kunnen zich met een keurmerk van anderen onderscheiden. Ondernemers garanderen met zo’n keurmerk een bepaalde eigenschap of kwaliteit BBQ strand. Dit garanderen werkt alleen als het heel duidelijk is wat een keurmerk precies belooft en als de keurmerkeigenaar zorgt dat goed wordt gecontroleerd of het product of de dienst zich aan de belofte van het keurmerk houdt. Alleen dan heeft een keurmerk echt waarde.

Het webwinkelkeurmerk controleert regelmatig en dwingt de winkels tot de juiste handelswijze en maatregelen. Een jong bedrijf dat een prijs verdient voor betrouwbare winkel daar kun je bootspullen online kiezen maar ook alles over water-kaarten  en zelf voor een goed advies voor rubberboten  zijn er positieve ervaringen te lezen. Sinds enige tijd is men ook expert in marifonie en acties en innovatief met elektrisch varen en ook voor kwaliteit advies acculaders staat men paraat. Geavanceerde fishfinders online adviseren is gesneden koek,

Hoe check je de betrouwbaarheid van een keurmerk?

Er is (nog) geen overzicht van welke keurmerken wel of niet betrouwbaar zijn. Er is dus geen keurmerk over keurmerken. Of een keurmerk betrouwbaar is, kunt je wel zelf beoordelen aan de hand van de vragen:

 1. Is de informatie over wat het keurmerk belooft duidelijk en makkelijk te vinden?
 2. Vind je de eisen die het keurmerk stelt voldoende?
 3. Hoe en hoe vaak worden ondernemers die het keurmerk gebruiken gecontroleerd?
Winkelknaller.nl - stempel


Wat omvat de keurmerken toets precies? 

Er is “Raad voor Accreditatie” die bewaakt dat keurmerken op de juiste manier worden gecontroleerd. Dit betreft dan de controle die een keurmerk uitvoert op het toepassen van het keurmerk door de ondernemer. Zo checkt men of de dienst of product wel echt voldoen aan gesteld eisen. Ook kijkt deze raad bankstel aaltjes tegen slakken naar de manier waarop een keurmerk wordt uitgegeven door de keurmerkeigenaar. 


Waar let men op bij de keurmerkentoets?

De genoemde raad checkt bij de toets:

 • Dat het alleen de keurmerkeigenaar zelf is die het keurmerk op een dienst of product mag zetten.
 • Dat het genoeg verduidelijkt wordt wat het keurmerk inhoudt.
 • Dat de eisen duidelijk zijn waaraan je moet voldoen om het keurmerk te krijgen.
 • Dat er daadwerkelijk door de keurmerkeigenaar wordt gecontroleerd dat er aan de eisen wordt voldaan voor het keurmerk.
 • Dat het keurmerk over publieke informatie bezit, ook over de controles en dat het makkelijk vindbaar is.
Winkelknaller.nl - jurering


De keurmerktoets worden door de Raad voor Accreditatie uitgevoerd. Het omvat een vragenlijst die wordt ingevuld. Tennisrackets kopen, Petten kopen. De Raad kent het keurmerk een rapportcijfer toe (toetsverslag). Is het een hoge beoordeling dan is aannemelijk dat de keurmerkeigenaar goed controleert en dat het keurmerk goed wordt toegepast. 

Echter een keurmerk met een lager cijfer hoeft niet per se een slecht keurmerk te zijn. Het gaat er ook om of uw zelf vertrouwen heeft.
U moet zelf beoordelen of u er vertrouwen in hebt door ondermeer het toetsverslag door te nemen.

Wat zegt het waarderingscijfer?

De beoordeling op een schaal van 1 tot 10 geeft aan hoe de keurmerkeigenaar handelt, hoe betrouwbaar het isKnaller drinkwater antivries, winkel boot antivries. Hoe hoger het cijfer uitvalt, des te beter is de het geregeld met afgifte en controles door de keurmerkeigenaar.

Als het waarderingscijfer hoog is dan kunt u erop vertrouwen dat de keurmerkeigenaar zijn keurmerk goed controleert. Daarentegen geeft een laag cijfer aan dat het minder goed is gesteld met de werkwijze van de keurmerk eigenaar.

Wat is het verschil tussen de keurmerkentoets en accreditatie?

De toets op het keurmerk omvat een controle. Deze geeft alleen maar de nodige informatie. Daarentegen geeft een accreditatie garantie dat de controle is succesvol is gedaan.
Een accreditatie is pas afgelopen als het bedrijf voldoet aan alle eisen. De toets op het keurmerk duurt veelal niet meer dan een dag. kettingen , Food labels , TVM verzekeringen , Prospect data .

Bij een accreditatie wordt iets anders getoetst dan bij de keurmerkentoets. Bij accreditatie toetst men deskundigheid en onafhankelijkheid. De keurmerkentoets controleert dat het keurmerk betrouwbaar is, of duidelijk is wat het keurmerk inhoudt en of het keurmerk alleen wordt gegeven aan producten die voldoen aan gestelde eisen.

 

Is er een keurmerk voor de keurmerken?

Winkelknaller.nl - diploma

De Raad voor Accreditatie (www.rva.nl) is een soort keurmerk voor de keurmerken. Het is een onafhankelijke instantie die toezicht houdt op certificatiesystemen. Deze Raad geeft een overzicht van erkende certificatiesystemen. Het aanvragen van RvA-erkenning is echter niet verplicht.

Het kan dus theoretisch helpen om te controleren of een keurmerk is aangesloten bij de RvA. Logic Wast , HW Afvalcontainer , Afvalverwerking .

Een certificatie-instelling moet onafhankelijk en deskundig zijn en de interne kwaliteitszorg op een aantoonbaar behoorlijk niveau hebben. De Raad gebruikt eisen die vastliggen in diverse internationale normen. De onderzoekers blijven na de eerste keuring regelmatig langskomen (audits) en controleren of de instelling nog aan de eisen voldoet.


<<  Powered by Rusty  -  Contact met de beheerder  >>